Newyddion Mona

Mona Lifting o Ynys Môn yn Esiampl o Ragoriaeth Mewn Peirianneg

16th Mawrth 2018

Ar ôl ymweld â Mona Lifting yn Llangefni, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y cwmni yn esiampl o ragoriaeth mewn peirianneg ac mewn lle da i fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiadau fel yr Wylfa Newydd. Mae Mona Lifting yn dylunio, cynhyrchu, gosod a chomisiynu bob math o gyfarpar codi a dyfeisiadau peirianyddol cyffredinol. […]

Mona Lifting o Ynys Môn yn Esiampl o Ragoriaeth Mewn Peirianneg
System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

30th Mehefin 2016

Cafodd Mona Lifting Ltd eu comisiynu i ddylunio a gweithgynhyrchu system i godi a thrafod i waredu Gwastraff Lefel Ganolraddol (ILW) yn ddiogel ar gyfer Magnox Ltd yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, a oedd yn cynnwys craen awtomatig, nenbont godi ac offer trafod Cynhwysydd Haearn Bwrw Hydwyth (DCIC). Mae adfer yr ILW yn golygu torri tiwbiau […]

Cynnydd mewn Cynlluniau Ynni Dŵr Bychan

27th Mehefin 2016

Mae’r cynnydd mewn cynlluniau ynni dŵr bychan yn parhau wrth i dros 30 o Graeniau Mona roi’r gallu codi i osod tyrbinau Mae fersiynau rhwng 2 ac 20 tunnell ar gael heb yr angen am gysylltiad trydan.

Cynnydd mewn Cynlluniau Ynni Dŵr Bychan
Cynllun Gwres Biomas Portmeirion

Cynllun Gwres Biomas Portmeirion

27th Mehefin 2016

Mae cwmni Portmeirion Cyf wrthi’n gosod sustem Biomas i gynhesu dŵr y safle ar gyfer yr ystafelloedd ymolchi a’r ceginau ac i wresogi’r adeiladau. Mae’r cwmni wedi buddsoddi £1.5M i wireddu’r cynllun hwn a bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r gwanwyn, 2016. Codwyd Canolfan Ynni fawr 40m wrth 12m ar y safle gan […]

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016

24th Ebrill 2016

Bydd Mona Lifting yn bresennol unwaith eto yn Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy yn Glasgow ar 4 a 5 Mai 2016. Cofiwch alw i’n gweld yn ein stondin ym Mhafiliwn Cymru.

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016
Mongolia

Mongolia

13th Ebrill 2016

Cyrhaeddodd ein harcheb gyntaf i Fongolia yr wythnos ddiwethaf. Mae Mwynfeydd Oyu Tolgoi wedi ein comisiynu i weithgynhyrchu ein trawstiau gwrthbwyso unigryw sy’n gweithio â batri gyda SWL o 4t ac sy’n ymestyn 2.5m.

Pwerdy Carrington

5th Ebrill 2016

Mae Mona Lifting wedi ennill contract pwysig i gynnal yr archwiliadau a’r profion cyntaf ar bob craen a pheiriant codi yn ym Mhwerdy Cylch Nwy Cyfun 880MW Carrington

Pwerdy Carrington