Dylunio, Comisiynu, Profi & Cynnal a Chadw

Mae Mona Lifting yn gwmni aml-ddisgyblaeth yn cynnig ystod each o wasanaethau, gan gynnwys:

Caenau Mona
Caenau Mona

Glanhau chwythiad ac ystod o atebion araenu diwydiannol arbenigol ar y safle ac oddi ar y safle ar gyfer cydrannau untro neu gynhyrchu.

Mwy
Peirianneg Mona
Peirianneg Mona

Dylunio CAD 3D, weldio arbenigol a saernïo ar raddfa fawr ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau diwydiannol a masnachol.

Mwy
Codi Mona
Codi Mona

Gwasanaethau arbenigol i godi eitemau trwm, llogi a gwerthu offer codi, gwasanaethau arolygu, profi ac ymgynghori i’r diwydiant codi.

Mwy
Craeniau Mona
Craeniau Mona

Dylunio, gosod, cynnal a chadw, arolygu a phrofi craeniau uwchben a braich statig i amrywiaeth o sectorau.

Mwy

Mona Lifting – Peirianneg ac Offer Codi

Peirianneg ac Offer Codi Gogledd Cymru a’r DU

Mae Mona Lifting wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru ac rydym yn cynnig gwasanaethau i bob rhan o’r DU. Rydym wedi’n lleoli mewn cyfleusterau 17,000 troedfedd sgwâr sydd wedi’u hadeiladu’n unswydd ar ein cyfer yn Llangefni, Ynys Môn lle mae gennym gyfleusterau sy’n cynnwys bwth chwistrellu 800m3 sy’n cael ei gynhesu a’i hidlo, cyfleuster glanhau chwythiad sgraffiniol 400m3 a gweithdy peirianneg gyda chraen uwchben 15 tunnell a chyfleusterau iard helaeth.

Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar egwyddorion cadarn gwasanaeth o ansawdd, cynnyrch o ansawdd, diogelwch a gwasanaeth; ac ein gallu i ddod o hyd i atebion ymarferol a fforddiadwy i broblemau peirianyddol anodd. Mae ein henw da am fod yn rhagweithiol, hyblyg a dibynadwy wedi sicrhau twf cyson a chynaliadwy, ac rydym wedi meithrin sawl partneriaeth gyflenwi mewn nifer o sectorau allweddol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, neu gais penodol yr hoffech gael dyfynbris ar ei gyfer, neu sgwrs cofiwch gysylltu â ni.

Cliciwch ar yr oriel ar y dde i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Newyddion Mona

Mona Lifting o Ynys Môn yn Esiampl o Ragoriaeth Mewn Peirianneg

Ar ôl ymweld â Mona Lifting yn Llangefni, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y cwmni yn esiampl o ragoriaeth mewn peirianneg ac mewn lle da i fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiadau fel yr Wylfa Newydd. Mae Mona Lifting yn dylunio, cynhyrchu, gosod a chomisiynu bob math o gyfarpar codi a dyfeisiadau peirianyddol cyffredinol. […]

Mwy

System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

Cafodd Mona Lifting Ltd eu comisiynu i ddylunio a gweithgynhyrchu system i godi a thrafod i waredu Gwastraff Lefel Ganolraddol (ILW) yn ddiogel ar gyfer Magnox Ltd yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, a oedd yn cynnwys craen awtomatig, nenbont godi ac offer trafod Cynhwysydd Haearn Bwrw Hydwyth (DCIC). Mae adfer yr ILW yn golygu torri tiwbiau […]

Mwy

Cynnydd mewn Cynlluniau Ynni Dŵr Bychan

Mae’r cynnydd mewn cynlluniau ynni dŵr bychan yn parhau wrth i dros 30 o Graeniau Mona roi’r gallu codi i osod tyrbinau Mae fersiynau rhwng 2 ac 20 tunnell ar gael heb yr angen am gysylltiad trydan.

Mwy