Prif Gwmni Codi a Pheirianyddol Gogledd Cymru

Diogelwch, Ansawdd, Gwasanaeth a Chyfrifoldeb

Sefydlwyd Mona Lifting yn 2005 gan Steven Jones, Robin Evans ac Anita Davies; sydd gyda’i gilydd wedi dod â dros 60 mlynedd o brofiad peirianyddol a diwydiannol i’r cwmni.

O’n gwreiddiau mewn offer codi rydym wedi ehangu’n raddol ac rydym yn awr yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau codi, craeniau, glanhau chwythiad diwydiannol a pheirianyddol ac araenu; ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn un o brif gwmnïau peirianyddol Gogledd Cymru.’s leading engineering companies.

Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar egwyddorion cadarn gwasanaeth o ansawdd, cynnyrch o ansawdd, diogelwch a gwasanaeth; ac ein gallu i ddod o hyd i atebion ymarferol a fforddiadwy i broblemau peirianyddol anodd. Ond rydym yn credu’n gryf hefyd mewn diogelu ein hamgylchedd a buddsoddi yn ein personél a’n cymuned.

Ein Cleientiaid

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf mae Mona Lifting wedi gweithio i gwmnïau ar hyd a lled y DU ac rydym yn ymfalchïo yn ein rhestr o gleientiaid sy’n cynnwys:

  • First Hydro
  • Magnox
  • Magellan Aerospace
  • Costain
  • Kier
  • Amey
  • Welsh Slate
  • Stena
  • National Grid
  • Awdurdodau lleol, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych

Ein Cyfleusterau

Mae Mona Lifting wedi’u lleoli mewn cyfleusterau 17,000 troedfedd sgwâr sydd wedi’u hadeiladu’n unswydd ar ein cyfer yn Llangefni, Ynys Môn lle mae gennym gyfleusterau sy’n cynnwys bwth chwistrellu 800m3 sy’n cael ei gynhesu a’i hidlo, cyfleuster glanhau chwythiad sgraffiniol 400m3 a gweithdy peirianyddol gyda chraen uwchben 15 tunnell. Rydym yn falch o fod â rhai o’r cyfleusterau glanhau chwythiad ac araenu gorau yng Nghymru.

Ein Pobl

Rydym yn cyflogi 25 o staff llawn amser ac rydym yn buddsoddi’n drwm mewn rhaglenni hyfforddi; gan addasu ein hyfforddiant yn barhaus wrth i’n cwmni ehangu ac arallgyfeirio. Mae gan bob un o’n cyflogeion ar y safle basbort diogelwch CCNSG neu gymhwyster cyfatebol; maent wedi’u hyfforddi i weithio mewn mannau cyfyng, i weithio ar uchder ac mae ganddynt amrywiaeth o drwyddedau gweithredu peiriannau. Mae’r rheolwyr wedi cael hyfforddiant IOSH i reoli / gweithio’n ddiogel neu mae ganddynt gymwysterau diogelwch NEBOSH.

Ein Cymwysterau

Aethom ati yn 2008 i achredu ein system reoli hyd ISO-9001-2008, ac rydym yn aelodau o’r Gymdeithas Peirianyddion Offer Codi (LEEA) a’r BSI. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein holl waith yn cydymffurfio â’r fersiynau diweddaraf o’r safonau Ewropeaidd perthnasol.

Rydym ar hyn o bryd yn gweithredu system rheoli amgylcheddol hyd ISO14001-204. I ddarllen rhagor am sut yr ydym yn gweithio i warchod ein hamgylchedd ac i sicrhau lles ein staff gweler ein tudalen amgylcheddol.

Os hoffech chi drafod anghenion unrhyw brosiect sydd gennych cysylltwch â ni. Gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn delio â chwmni proffesiynol sy’n gwarantu y bydd yn gwneud pob gwaith yn ddiogel, yn effeithlon, yn ddarbodus, o fewn y manylebau a gyda chyn lleied o effaith amgylcheddol â phosibl.

Cysylltu â Ni

Eich Preifatrwydd: Byddwn yn defnyddio eich manylion i ymateb i'ch ymholiad yn unig. Mae unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu'n unol â'n polisi preifatrwydd.