Mona Lifting – Rhoi Rhywbeth yn Ôl

Buddsoddi yn ein Pobl ac yn ein Cymuned

Mae ein gwreiddiau yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn falch o allu cynnig swyddi medrus yn ein cymuned, a holl ystod ein gwasanaethau ar hyd a lled y DU gyfan a thu hwnt.

Mae Mona Lifting yn credu y dylai cwmnïau roi rhywbeth yn ôl i’w cymuned, ac rydym yn cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon a chymunedol yng Ngwynedd ac Ynys Môn, gan gynnwys:

  • Clwb Pêl Droed Llangefni
  • Clwb Rygbi Llangefni
  • Theatr Fach, Llangefni
  • Clwb Bocsio Caergybi
  • Clwb Rygbi Bethesda
  • Clwb Criced Bethesda
  • Ffermwyr Ifanc Ynys Môn

Rydym yn gwneud pwynt bob amser o weithio â chyflenwyr lleol os yw hynny’n bosibl.

Addysg a Phrentisiaethau

Mae Mona Lifting yn cydweithio’n agos â Phrifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai lle’r ydym yn gysylltiedig â chynlluniau addysg a phrentisiaethau; ac rydym bob amser yn barod i dderbyn myfyrwyr ar brofiad gwaith.

Rydym yn buddsoddi’n sylweddol mewn hyfforddiant parhaus i’n staff, ac yn datblygu ein hyfforddiant drwy’r amser wrth i’r cwmni ehangu ac arallgyfeirio.

Cysylltu â Ni

Eich Preifatrwydd: Byddwn yn defnyddio eich manylion i ymateb i'ch ymholiad yn unig. Mae unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu'n unol â'n polisi preifatrwydd.