Peirianneg a’r Amgylchedd

Cwmni Cymreig â Chymwysterau Amgylcheddol Cadarn

Sefydlwyd Mona Lifting yn Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae gweithio mewn rhan mor brydferth o’r wlad yn ein gwneud yn fwy penderfynol byth i leihau effaith ein prosesau a’n gwasanaethau ar yr amgylchedd.

I’r perwyl hwnnw rydym yn gweithredu system rheoli amgylcheddol hyd ISO14001-2004, ac rydym wedi ymrwymo i:

  • Ailgylchu pob gwastraff dur a metel
  • Defnyddio contractwyr lleol i ailgylchu ein holl bapur
  • Lleihau effaith ein holl brosesau ar yr amgylchedd
  • Defnyddio’r polisi rheoli 5S i sicrhau effeithlonrwydd a diogelwch

Mona Lifting a’r Amgylchedd

Rydym wedi gweithredu nifer o weithdrefnau ac rydym wedi gosod offer sydd â’r nod o leihau effaith ein prosesau ar yr amgylchedd:

  • Ynni – rydym wedi buddsoddi mewn cywasgydd gyriant amrywiol, sy’n arbed llawer o ynni
  • Sŵn – rydym wedi sicrhau bod ein sied chwythu wedi’i leoli mewn ffordd sy’n lleihau llygredd sŵn i’r gymuned
  • Llwch – mae ein bythau chwythu a chwistrellu’n cynnwys systemau adennill ac echdynnu llwch, ac rydym yn gweithio ar system cyfyngu llwch a fydd yn golygu llai fyth o lwch yn yr aer

Amddiffyn Iechyd a Lles ein Staff

Rydym yn cymryd iechyd a lles ein staff o ddifrif, ac yn sicrhau bod iechyd a diogelwch ein staff yn cael ei warchod bob amser:

  • Llwch – masgiau sy’n bwydo aer ar gyfer pob weldiwr
  • Chwistrellu – offer anadlu ar gyfer pob proses chwythiad ac araenu
  • Iechyd – monitro pob aelod o staff gydag archwiliadau iechyd blynyddol

Mae gan yr holl staff ar y safle basbort diogelwch CCNSG neu gyfatebol; maent wedi’u hyfforddi i weithio mewn mannau cyfyng, i weithio ar uchder ac mae ganddynt amrywiaeth o drwyddedau gweithredu peiriannau. Mae’r rheolwyr wedi cael hyfforddiant IOSH i reoli / gweithio’n ddiogel neu mae ganddynt gymwysterau diogelwch NEBOSH.

Cysylltu â Ni

Eich Preifatrwydd: Byddwn yn defnyddio eich manylion i ymateb i'ch ymholiad yn unig. Mae unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu'n unol â'n polisi preifatrwydd.