System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

System Godi Unswydd ar gyfer Gwastraff Lefel Ganolraddol

30th Mehefin 2016

Cafodd Mona Lifting Ltd eu comisiynu i ddylunio a gweithgynhyrchu system i godi a thrafod i waredu Gwastraff Lefel Ganolraddol (ILW) yn ddiogel ar gyfer Magnox Ltd yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, a oedd yn cynnwys craen awtomatig, nenbont godi ac offer trafod Cynhwysydd Haearn Bwrw Hydwyth (DCIC).

Mae adfer yr ILW yn golygu torri tiwbiau allan o sgipiau gan ddefnyddio cyfres o becynnau offeru, a chodi pob tiwb, mewn darnau i Mosaik DCIC.

Wedi’i gynnwys hefyd yng nghwmpas y gwaith roedd dylunio a gweithgynhyrchu cyfleuster ymarfer oddi ar y safle, a oedd yn ymgorffori Offer Codi XY a brasfodel o’r ystafell fesanîn, gyda’r bwriad o efelychu amodau’r safle yng Ngorsaf Bŵer Wylfa.

Bydd offeru’n cael ei ddefnyddio a’i adfer o’r gell drwy ddefnyddio Craen XY 1.5 tunnell pwrpasol a fydd hefyd yn rheoli’r rhyngwyneb ar gyfer systemau gyriant offeru a chychwyniad.

Mae Profion Derbyniad Ffatri wedi cael eu cwblhau ar safle Mona Lifting ac mae Magnox Ltd yn y broses o gynnal profion gweithredol ar y cyfleuster ymarfer oddi ar y safle ar safle Mona Lifting.